Konsultacje

Wciągu wielu lat pracy w firmach związanych z drukiem cyfrowym i w firmach, których działalność związana była ze skanowaniem produkcyjnym dokumentów zdobyliśmy olbrzymią wiedzę i doświadczenie w tych dziedzinach. Pozwala nam to na prowadzenie różnych projektów doradczych i konsultacyjnych, które w znaczący sposób wpływają na rozwój firm w zakresie ich bieżącej działalności lub na ich wspomaganie. Nieocenioną zaletą z posiadania wiedzy w tych dwóch obszarach jest możliwość skorelowania współpracy pomiędzy nimi, co pozwala pokonywać wiele do tej pory nie rozwiązywalnych problemów.

Nie uchylamy się również od konsultacji w pozostałych sferach naszego działania, czyli w zakresie obsługi IT i tworzenia oprogramowania.

Zapraszamy do współpracy